20 maja 2019

Certyfikaty

Nasza firma otrzymała certyfikat GlobalGap, który świadczy o najwyższej jakości naszych warzy. GlobalGap jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Jednym z głównych celów standardu jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a także zapewnić jak dłuższe użytkowanie terenów rolniczych. W wymaganiach, poza tym są dwa specjalne działy poświęcone ochronie środowiska i postępowania odpadami i zanieczyszczeniami.

W Polsce jest to dość powszechny system zwłaszcza pośród producentów warzyw pod osłonami, pieczarek i jabłek.

Wraz z wejściem GLOBALGAP zmieniła się struktura wymagań w stosunku do gospodarstw. Obowiązująca do tej pory jedna lista kontrolna została zastąpiona przez 3 moduły. Pierwszy moduł są to wymagania dla wszystkich gospodarstw. Drugi są to wymagania dla produkcji roślinnej, ostatni trzeci są to szczegółowe wymagania dla produkcji owoców i warzyw.